วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ความหมายตราจังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อสมัยก่อน การคมนาคมมีทั้งทางน้ำ และทางบก ทางน้ำมีตามลำน้ำเจ้าพระยา และตามลำคลองต่าง ๆ เช่น คลองสำโรง คลองบางเหี้ย ทางบก มีถนนหนทาง ใช้เดินได้ แต่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนัก นอกจากทางรถยนต์รางสายปากน้ำ ของเอกชนสายหนึ่ง เดินระหว่าง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ระยะ 20 กิโลเมตร สถานที่กรุงเทพฯ อยู่ที่ริมคลอง ตรงข้ามกับสถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีปลายทาง อยู่ริมตลาด ในอำเภอเมือง สมุทรปารการ ค่าโดยสาร 1 บาท 50 สตางค์

ทางน้ำมีเรือยนต์ บริษัทเดินเรือ รับส่งคนโดยสาร ที่ในคลองสำโรง ถึงจังหวัดสมุทรปราการ ค่าโดยสาร 50 สตางค์ (จากหนังสือนำทางทั่วราชอาณาจักร โดยหลวงนฤราชภักดี พ.ศ. 2469)
พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนา ของชาวเมืองนี้ ภายในเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระไตรปิฎก เพื่อให้ชนรุ่นหลัง ได้สักการะกราบไหว้ องค์พระเจดีย์ ลงมือสร้างในสมัยของ พระบาทสมเด็ดพระพุทธเลิศล่านภาลัย ภายหลังที่ได้สร้างป้อมปืน ป้องกันการรุกรานทางน้ำขึ้น 6 ป้อม โดยทรงเห็นว่า ท้ายป้อมผีเสื้อสมุทร มีเกาะอยู่เกาะหนึ่ง จึงทรงดำริสร้างสถูปขึ้นไว้ โดยโปรดเกล้าฯ ให้หาหิน และอิฐมาถมเกาะนี้ไว้ ให้มั่นคง พอเข้าราชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตน์โกสินทร์ องค์พระสมุทรเจดีย์ จึงสร้างเสร็จตาม กระแสพระราชดำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น